MPSC Recruitment (2023)|MPSC भरती (2023)

MPSC Recruitment 2023:Maharashtra public service commission in the body created by the constitution of India under the article 315 to select the civil officers in state of Maharashtra according to the merit list of candidates. Total number of vacancies has released are 435 which are divided into parts 169 vacancies are for professor, associate professor and assistant professor etc. And another 266 vacant post are for medical superintendent post and and same assistant, professor associate professor. For more latest government jobs in Central government jobs visit our website. www.sarkarinaukrimh.com

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

MPSC Recruitment 2023 (Full details)

एकूण रिक्त पदे:
 • 435 पदे.(169+266)
पदाचे नाव व रिक्त पदे: 169 POST
पद क्रपदाचे नावरिक्त पदे
1प्राध्यापक, महाराष्ट्र कला शिक्षण सेवा, गट-अ13
2सहयोगी प्राध्यापक, महाराष्ट्र कला शिक्षण सेवा, गट-अ35
3सहाय्यक प्राध्यापक, महाराष्ट्र कला शिक्षण सेवा, गट-अ94
4विविध विषयातील विभाग प्रमुख, महाराष्ट्र कला शिक्षण सेवा, गट-अ04
5विविध विषयातील अधिव्याख्याता, महाराष्ट्र कला शिक्षण सेवा, गट-अ04
6प्राचार्य, तंत्रनिकेतने,महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा, गट-अ17
7प्राचार्य, शासकीय हॉटेल मॅनेजमेंट व कॅटरिंग टेक्नोलॉजी, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा, गट-अ02
एकूण169
शैक्षणिक पात्रता: 169 POSTS
पद क्रशैक्षणिक पात्रता
1 (i) Ph.D. (ii) प्रथम श्रेणी पदवी किंवा पदव्युत्तर स्तरावर किंवा समतुल्य. (ii) SCI जर्नल्स / UGC / AICTE मान्यताप्राप्त जर्नल्समधील किमान एकूण 6 संशोधन प्रकाशने.  (iii) 10 वर्षे अनुभव
2(i) Ph.D. (ii) प्रथम श्रेणी पदवी किंवा पदव्युत्तर स्तरावर किंवा समतुल्य. (ii) SCI जर्नल्स / UGC / AICTE मान्यताप्राप्त जर्नल्समधील किमान एकूण 6 संशोधन प्रकाशने.  (iii) 08 वर्षे अनुभव
3(i) प्रथम श्रेणी पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी.  (ii) 02 वर्षे अनुभव
4Ph.D.+ प्रथम श्रेणी पदवी किंवा पदव्युत्तर स्तरावर किंवा समतुल्य.+ 12 वर्षे अनुभव किंवा पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी+ 15 वर्षे अनुभव
5 ललित कला (उपयोजित कला, चित्रकला आणि शिल्पकला) च्या योग्य शाखेतील पदवी किंवा प्रथम श्रेणी समतुल्य
6Ph.D.+ प्रथम श्रेणी पदवी किंवा पदव्युत्तर स्तरावर किंवा समतुल्य.+ 16 वर्षे अनुभव किंवा पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी + 20 वर्षे अनुभव
7Ph.D.+ प्रथम श्रेणी पदवी किंवा पदव्युत्तर स्तरावर किंवा समतुल्य.+ 16 वर्षे अनुभव किंवा पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी + 20 वर्षे अनुभव
वयोमर्यादा:
प्रवर्गवय
खुला18-45 वर्षे (पद क्रमाने जाहिरात बघा)
ओबीसी03 वर्षे
मागासवर्गीय05 वर्षे
अर्ज करण्याची पद्धत:
 • ऑनलाईन
नोकरी ठिकाण:
 • संपूर्ण महाराष्ट्र
फी:
 • पद क्र.1 ते 4, 6 & 7: खुला प्रवर्ग: ₹719/-  [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ/दिव्यांग: ₹449/-]
 • पद क्र.5: खुला प्रवर्ग: ₹394/-  [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ/दिव्यांग: ₹294/-]
महत्वाच्या तारखा:
अर्ज करण्याचा कालावधीतारीख
ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुरवात13 सप्टेंबर 2023
ऑनलाइन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख03 ऑक्टोबर 2023
महत्वाचे संकेतस्थळ:
अधिकृत वेबसाईटऑनलाईन अर्ज कराजाहिरात
पद क्र 1
पद क्र 2
इथे बघाइथे अर्ज करापद क्र 3
पद क्र 4
पद क्र 5
पद क्र 6
पद क्र 7
अर्ज कसा करावा:
 • जाहिराती सोबत प्रसिध्द करण्यात येत असलेल्या विहीत नमुण्यातील अर्ज त्यामधील तपशील माहिती सुस्पष्टपणे नमुद करुन सादर करावा.
 • अर्जासोबत स्वतः चे नाव व पत्ता नमुद केलेले 24 से. मी. x 11 से. मी. आकाराचा 30 रुपयेचे पोष्टाचे तिकिट लावलेला लिफाफा जोडावा.
 • उमेदवराने त्याचे अलीकडील काळातील छायाचित्र/फाटो आवेदनपत्रावर विहीत जागी स्वसाक्षांकित करून घट्ट चिकटावे.
 • शैक्षणिक अर्हतेच्या प्रमाणपत्राच्या स्वसाक्षांकित प्रती अर्जासोबत जोडाव्यात.
 • सर्व मागास प्रवर्गातील उमेदवारांनी अर्जासोबत जातीच्या प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत स्वसाक्षाक्ति करुन जोडावी
 • अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त सर्व मागास प्रवर्गातील उमेदवारांनी उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याचे सन 2023-24 या वर्षाचे नोन क्रिमिलीअर प्रमाणपत्रा स्वसाक्षांकित प्रत अर्जासोबत जोडावी
 • रहिवासी पुरावा (रेशनकार्ड/निवडणूक ओळखपत्र/आधारकार्ड / तहसिलदार (यानी निर्गमित केलेले रहिवासी प्रमाणपत्र) सपैकी एक रहिवासी पुरावा स्वसाक्षांकित करून अर्जासोबत जोडावा,
 • व्यासंबंधी दाखला (जन्माचा दास्वसाक्षांकित प्रती)
उमेदवाराने अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी ही विनंती

www.sarkarinaukrimh.com

ALSO APPLY: Cochin Shipyard Recruitment 2023

Total: 
 • 169 Posts
Name of post and vacancies: 169 POSTS
POST NONAME OF POSTVACANCIES
1Professor in Various Subjects, Maharashtra Art Education Services, Group A13
2Associate Professor in Various Subjects, Maharashtra Art Education Services, Group A35
3Assistant Professor in Various Subjects, Maharashtra Art Education Services, Group A94
4Head of the Department in Various Subjects, Government Art Colleges, Maharashtra Art Education Services, Group A04
5Lecturer in Various Subjects, Government Art Colleges, Maharashtra Art Education Services, Group A04
6Principal of Government Polytechnics, Maharashtra Polytechnic Teachers Service, Group A17
7Principal of Government Hotel Management and Catering Technology, Maharashtra Polytechnic Teachers Service, Group A02
TOTAL169
Educational Qualification:
POST NOEDUCATIONAL QUALIFICATION
1(i) Ph.D. (ii) First Class Degree or Post Graduate Level or equivalent. (ii) Minimum total of 6 research publications in SCI journals / UGC / AICTE recognized journals. (iii) 10 years experience
2(i) Ph.D. (ii) First Class Degree or Post Graduate Level or equivalent. (ii) Minimum total of 6 research publications in SCI journals / UGC / AICTE recognized journals. (iii) 08 years experience
3(i) First Class Degree or Post Graduate Degree. (ii) 02 years experience
4Ph.D.+ First Class Degree or Master’s Degree or equivalent.+ 12 years experience or Degree and Master’s Degree+ 15 years experience
5Degree in Fine Arts (Applied Arts, Painting and Sculpture) or First Class equivalent in appropriate discipline
6Ph.D.+ First Class Degree or Master’s Level or Equivalent.+ 16 Years Experience or Degree and Master’s Degree + 20 Years Experience
8Ph.D.+ First Class Degree or Master’s Degree or Equivalent.+ 16 Years Experience or Degree and Master’s Degree + 20 Years Experience

Age Limit:

CATEGORYAGE RELAXATION
OPEN18-45 YEARS (AS PER POST SEE THE PDF)
OBC03 YEARS
BACKWARD CLASS05 YEARS
Application Process:
 • Online Process
Job Posting:
 • All Over Maharashtra
Fees:
 • Post No.1 to 4, 6 & 7: Open Category: ₹719/- [Reserved Category/EWS/Orphans/PWD: ₹449/-]
 • Post No.5: Open Category: ₹394/- [Reserved Category/EWS/Orphans/PWD: ₹294/-]
Important Dates:
Offline application periodDates
Start of Online application13 September 2023
Last date of Online application03 October 2023
How to apply:
Official WebsiteOnline ApplicationNotification
Post No 1
Post No 2
Post No 3
CLICK HEREAPPLY HEREPost No 4
Post No 5
Post No 6
Post No 7
How to apply:
 • Eligible and interested applicants to apply for the posts using the link given below
 • Can apply online.
 • For online application, the applicant can use the online registration link given below
 • You have to register online.
 • All necessary details online as required for the post mention in the application form and his photograph and signature of the applicant
 • Scan copy required Certificate upload required Before applying online, candidates should go through the detailed instructions is advised
 • (Note) Fill correct information while applying online.
 • Click on “New Registration” to complete the process.
 • Each candidate’s registration number and password will be emailed to their email account.
 • After logging in with your credentials, click on the “Apply Now” button.
 • On the application, provide your personal information, such as your name, your father’s name, your date of birth, as well as your educational history.
 • Upload your scanned passport size photographs and signature in JPG format with proportional dimensions and size to avoid rejection of application.
 • You can use your debit or credit card or net banking to pay the application fee.

Read the notification and apply it carefully.

www.sarkarinaukrimh.com

एकूण रिक्त पदे:
 • 435 पदे.(169+266)
पदाचे नाव व रिक्त पदे: 266 POST
पद क्रपदाचे नावरिक्त पदे
1सहाय्यक प्राध्यापक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक सेवा, गट अ149
2सहयोगी प्राध्यापक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक सेवा, गट अ108
3सहाय्यक प्राध्यापक, शासकीय फार्मसी महाविद्यालय, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक सेवा, गट अ06
4वैद्यकीय अधीक्षक, MCGM, गट अ03
एकूण266
शैक्षणिक पात्रता: 266 POSTS
पद क्रशैक्षणिक पात्रता
1प्रथम श्रेणी B.E./B.Tech./B.S. and M.E./M.Tech./M.S
2(i) Ph.D. (ii) प्रथम श्रेणी पदवी किंवा पदव्युत्तर स्तरावर किंवा समतुल्य. (ii) SCI जर्नल्स / UGC / AICTE मान्यताप्राप्त जर्नल्समधील किमान एकूण 6 संशोधन प्रकाशने.  (iii) 08 वर्षे अनुभव
3प्रथम श्रेणी B.Pharm & M.Pharm
4(i) MBBS  (ii) रुग्णालय प्रशासनातील PG डिप्लोमा/पदवी
वयोमर्यादा:
प्रवर्गवय
खुला18-45 वर्षे (पद क्रमाने जाहिरात बघा)
ओबीसी03 वर्षे
मागासवर्गीय05 वर्षे
अर्ज करण्याची पद्धत:
 • ऑनलाईन
नोकरी ठिकाण:
 • संपूर्ण महाराष्ट्र
फी:
 • पद क्र.1 & 3: खुला प्रवर्ग: ₹394/-  [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ/दिव्यांग: ₹294/-]
 • पद क्र.2 & 4:  खुला प्रवर्ग: ₹719/-  [मागासवर्गीय/आर्थिक दुर्बल घटक/अनाथ/दिव्यांग: ₹449/-]
महत्वाच्या तारखा:
अर्ज करण्याचा कालावधीतारीख
ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुरवात13 सप्टेंबर 2023
ऑनलाइन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख25 सप्टेंबर 2023
महत्वाचे संकेतस्थळ:
अधिकृत वेबसाईटऑनलाईन अर्ज कराजाहिरात
पद क्र 1
इथे बघाइथे अर्ज करापद क्र 2
पद क्र 3
पद क्र 4

उमेदवाराने अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी ही विनंती

www.sarkarinaukrimh.com

ALSO APPLY: Cochin Shipyard Recruitment 2023

Total: 
 • 266 Posts
Name of post and vacancies: 266 POSTS
POST NONAME OF POSTVACANCIES
1Assistant Professor, Maharashtra Engineering Teachers Service, Group A149
2Associate Professor, Maharashtra Engineering Teachers Service, Group A108
3Assistant Professor, Government College of Pharmacy, Maharashtra Engineering Teachers Service, Group A06
4Medical Superintendent, MCGM, Group A03
TOTAL266
Educational Qualification:
POST NOEDUCATIONAL QUALIFICATION
1First Class B.E./B.Tech./B.S. and M.E./M.Tech./M.S
2(i) Ph.D. (ii) First Class Degree or Post Graduate Level or equivalent. (ii) Minimum total of 6 research publications in SCI journals / UGC / AICTE recognized journals. (iii) 08 years experience
3First Class B.Pharm & M.Pharm
4(i) MBBS  (ii) PG Diploma/Degree in Hospital Administration

Age Limit:

CATEGORYAGE RELAXATION
OPEN18-45 YEARS (AS PER POST SEE THE PDF)
OBC03 YEARS
BACKWARD CLASS05 YEARS
Application Process:
 • Online Process
Job Posting:
 • All Over Maharashtra
Fees:
 • Post No.1 & 3: Open Category: ₹394/- [Reserved Category/EWS/Orphans/PWD: ₹294/-]
 • Post No.2 & 4: Open Category: ₹719/- [Reserved Category/EWS/Orphans/PWD: ₹449/-]
Important Dates:
Offline application periodDates
Start of Online application13 September 2023
Last date of Online application25 September 2023
How to apply:
OFFICIAL WEBSITEONLINE APPLICATIONNOTIFICATION
Post no 1
CLICK HEREAPPLY HEREPost no 2
Post no 3
Post no 4
Important Instructions:

Read the notification and apply it carefully.

www.sarkarinaukrimh.com

ALSO APPLY: Cochin Shipyard Recruitment 2023